Privacybeleid (EU)

Deze privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 5 januari 2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

Introductie

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door aub, het is van toepassing voor de ganse inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen turksvoetbal.net. Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Verzameling van algemene gegevens

Turksvoetbal.net vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat Turksvoetbal.net persoonlijke gegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, etc… dat om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken kunnen tegemoet te komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen. Turksvoetbal.net kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail te informeren over interne diensten of aanbiedingen. Indien u een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzend, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag. Turksvoetbal.net zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving. Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame zal Turksvoetbal.net melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico’s zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Turksvoetbal.net al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Juistheid van verzamelde gegevens

Turksvoetbal.net kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

Wijzigingen van de Site

Turksvoetbal.net kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.

Profiel foto’s

Turksvoetbal.net kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving een profielfoto van een gebruiker verwijderen, als we maar enig vermoeden hebben dat de foto/afbeelding agressie of woede wekt bij overige gebruikers. Denk hierbij bv aan provocerende afbeeldingen.

Regels

De moderators van Turksvoetbal.net kunnen ten allen tijde en met of zonder kennisgeving een gebruiker mits hij niet aan de onderstaande regels houdt tijdelijk of permanent de toegang tot de site blokkeren.

Accountbeperking

Tevens moet een gebruiker om de drie maanden minimaal 1x inloggen om zijn account te behouden. Gebruikers die dit niet hebben gedaan, krijgen 1 maals een herinneringsmail met het verzoek dat ze dit binnen 1 week moeten doen. Mocht een gebruiker dit niet doen, wordt zijn account automatisch zonder tegenbericht door het systeem verwijderd.

Auteurswet

Het citaatrecht (artikel 15a Auteurswet) zegt dat een relevant deel van een werk van iemand anders mag worden overgenomen – mits met bronvermelding. Dat geldt voor tekst, foto’s films, muziek en alle andere werken. Het citaat mag niet langer of groter zijn dan nodig. Een heel artikel overnemen op een weblog mag niet. Bij dergelijke overtredingen, gaan wij juridische stappen ondernemen.

Inhoud van de nieuwsartikelen

De nieuwsartikel op Turksevoetbal.net kunnen gebaseerd zijn op bronnen uit de Turkse media waarvan niet kan worden bepaald of ze de werkelijkheid vertonen. Turksvoetbal.net wil de bezoekers het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en discussieer het nieuws met plezier, maar neem het niet al te serieus (Tenzij er officiële bronnen zijn vermeld). Reacties mogen alleen in het Turks of Nederlands worden ingezonden. Overige talen worden gewist en je account kan hierdoor bij meerdere overtredingen geblokkeerd worden.

Lees dit goed door voordat je een commentaar opgeeft:

Regel 1:
Wie scheldt, iemand beledigt of racistische opmerkingen maakt om wat voor een reden dan ook, raakt zijn account definitief kwijt. Ook niet toegestaan zijn (o.a.): bedreiging, oproepen tot geweld, discriminatie, plagiaat, spam, langdurig offtopic gezeur, nodeloos negatief zijn, nietszeggende reacties, reclames, advertenties en persoonlijke aanvallen. Tackel dus de bal en niet de voetballer.

Regel 2:
Wie onnodig OFF-TOPIC gaat, raakt zijn account definitief kwijt! ZONDER WAARSCHUWING. Verwijderde accounts kunnen niet meer hersteld worden !!

Regel 3:
Gebruik geen CAP LOCKS (Constant met hoofdletters typen). Dit is irritant voor andere gebruikers.

Regel 4:
Er is geen discussie mogelijk over de aanpassing en/of verwijdering van reacties.

Regel 5:
Kritiek op website via artikel reacties wordt niet getolereerd. Gebruik hiervoor het contactformulier. Bij misbruik kan dit betekenen dat je account per direct wordt geblokkeerd of dat je een IP ban krijgt!

Turksvoetbal.net